ผู้สนับสนุน

เพื่อนบ้าน

ผลสอบครู สพท. สระแก้ว เขต 1 ภาค ก

 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข
สนามสอบภาค ข
ภาค ก วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาค ก วิชาเอกศิลปะ
ภาค ก วิชาเอกนาฏศิลป์
ภาค ก วิชาเอกดนตรีศึกษา
ภาค ก วิชาเอกพละศึกษา
ภาค ก วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
ภาค ก วิชาเอกประถมศึกษา
ภาค ก วิชาเอกสังคมศึกษา
ภาค ก วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ภาค ก วิชาเอกภาษาไทย
ภาค ก วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาค ก วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ภาค ก วิชาเอกคณิตศาสตร์
             

ไม่มีความคิดเห็น: